Quy hoạch phát triển KĐT Cà Ná và cảng biển Quốc tế định hướng đến 2035

Quy hoạch phát triển KĐT Cà Ná bao gồm KĐT và cụm công nghiệp cảng biển quốc tế Cà Ná định hướng đến 2035 là một trong những mục tiêu phát triển kinh tế XH trọng tâm của KV cửa ngõ phía Nam Ninh Thuận.

QKH có thể xem thêm các văn bản quy hoạch phát triển vùng Ninh Thuận và các dự án Ninh Thuận

 

1. Đồ án chung Quy Hoạch phát triển KĐT Cà Ná

và cụm KCN Cảng Biển Cà Ná.

 

Quy hoạch KĐT Cà Ná và cảng biển Quốc tế định hướng đến 2035-

KV khoanh vàng chính là KDC Cầu Quắn- Cửa ngõ KCN Cà Ná. 

Quyết định về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận đến năm 2035 trờ thành khu đô thị lõi phía Nam của Ninh Thuận với trọng tâm phát triển kinh tế XH là cảng tổng hợp Quốc tế Cà Ná- Cảng chuyên dụng cho toàn bộ khu vực phía Nam Nam Trung Bộ( Ninh Thuận- Bình Thuận- Kv Lâm đồng)

Quý anh chị vui lòng tải file tại Link

 

2. Quy Hoạch Cảng Quốc Tế Cà Ná

 

Anh chị vui lòng tải file quy hoạch chi tiết tại Link 

Quy hoạch KCN Phước Diêm, Cà Ná, Ninh Thuận

Quy Hoạch phát triển KĐT Cà Ná với tâm điểm là cụm cảng biển và KCN với các phân khu như sau

– Khu bến cảng tổng hợp: Phục vụ chung cho toàn tỉnh Ninh Thuận và khu vực lân cận. Khu bến tổng hợp được đầu tư phù hợp với nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa tổng hợp, đặc biệt là tiến trình đầu tư phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, kể cả KCN Cà Ná và các địa phương lân cận.

– Khu bến chuyên dùng:

+ Khu bến chuyên dùng cho Khu công nghiệp Cà Ná và Khu liên hợp luyện cán thép (dự kiến). Khu bến chuyên dùng này được đầu tư theo nhu cầu và tiến độ đầu tư khu công nghiệp luyện cán thép Cà Ná của Nhà đầu tư.

+ Khu bến chuyên dùng cho hàng lỏng. Khu bến xăng dầu được đầu tư theo nhu cầu của Nhà đầu tư. Trong phạm vi nghiên cứu của Đồ án quy hoạch này chỉ nghiên cứu bố trí bến cập tàu và định hướng đường dẫn vận chuyển hàng lỏng đi vào bờ. Phạm vi khu đất xây dựng kho bồn chứa và các công trình phụ trợ khác sẽ được nghiên cứu và đề xuất bởi Nhà đầu tư mặt hàng chuyên dùng này.

– Khu bến dịch vụ hàng hải: Là khu bến thủy đội cảng, nơi tập kết: đội tàu lai dắt; ca nô cảng vụ; ca nô cảnh sát, biên phòng; ca nô của doanh nghiệp khai thác;… Khu bến này được đầu tư theo tiến trình đầu tư các khu bến tổng hợp và chuyên dùng.

Ngoài khu bến cảng, các công trình kết cấu hạ tàng cảng biển phục vụ chung cho hoạt động khai thác Cảng tổng hợp Cà Ná, bao gồm:

– Hệ thống đê chắn sóng: gồm đê Đông và đê Tây có chức năng che chắn sóng cho toàn bộ khu nước bể cảng.

– Luồng vào cảng: gồm tuyến luồng vào cảng, vũng quay tàu và hệ thống báo hiệu hàng hải.

 

QKH vui lòng tham khảo thêm Quy hoạch vùng tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030

Tìm hiểu đầu tư KDC Cầu Quắn- Cửa ngõ KCN Cà Ná

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *